Attention

For couple of weeks there is a plague of spam/malware attacks. Many mailboxes, including ideatronic.com have been used to send unsolicited mail through a network of spammer servers. Messages are not sent by our server ideatronic.com, but spammers impersonate them under various senders’ names, giving sometimes upper@ideatronic.com as sender’s mailbox.

We have made all efforts possible to minimize the deliverability of this spam. Currently those unwanted emails are totally blocked or sent to spam folders.

However, if you receive an unwanted message from upper@ideatronic.com it, please forward it to admin@ideatronic.com, so that we can investigate it.

Please do not click on links that appear on these spam mails. We also suggest the use of anti-spam software if you are not doing so yet. You should also regularly scan your computer (as well as phones and tablets) with anti-virus software.


Uwaga

Od kilku tygodni w Internecie panuje plaga spamerskich ataków “malware”. Wiele adresów, w tym ideatronic.com zostało wykorzystanych do rozsyłania niepożądanych wiadomości przez sieć serwerów spamerskich rozsianych po świecie. Wiadomości nie są rozsyłane przez nasz serwer ideatronic.com, lecz spamerzy podszywają się w nich pod różnych nadawców, podając czasami adres zwrotny upper@ideatronic.com.

Podjęliśmy wszelkie kroki, aby zminimalizować dostarczalność wiadomości spamowych i u większości adresatów powinny one być całkowicie odrzucane lub trafiać do folderu Spam.

Jeżeli jednak otrzymałeś niepożądaną wiadomość z adresu upper@ideatronic.com prosimy o jej przesłanie na adres admin@ideatronic.com, abyśmy mogli ją zbadać.

Prosimy nie klikać w linki, które pojawiają się tych spamowych mailach. Sugerujemy również stosowanie oprogramowania antyspamowego na swoich skrzynkach mailowych, jeśli jeszcze tego Państwo nie robicie. Warto także regularnie sprawdzać swój komputer (a także telefony czy tablety) oprogramowaniem antywirusowym.